Code PHP chuyển hướng nội dung khi truy cập bằng Điện Thoại và Máy Tính Bảng
<?php if(! empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){ $useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; if( preg_match('@(iPad|iPod|iPhone|Android|BlackBerry|SymbianOS|SCH-M\d+|Opera Mini|Windows CE|Nokia|SonyEricsson|webOS|PalmOS)@', $useragent) ){ header('Location: ./mobile/'); } } ?>
Code PHP chuyển hướng nội dung khi truy cập bằng Điện Thoại và Máy Tính Bảng bản quyền thuộc về NhaTrangTech.
Nếu copy vui lòng dẫn nguồn về NhaTrangTech.

Để lại bình luận